thép VAS cuộn 2
thép VAS cuộn 3
thép VAS cuộn 1

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

nhận biết thép VAS cuộn

ĐƯỜNG KÍNH VÀ KHỐI LƯỢNG

Tiêu chuẩn TCVN 1651 -1:2008
Đường kính
danh nghĩa
Tiết diện ngang

(mm)2

Đơn trọng
(kg/m)
Dung sai đơn trọng
(%)
D6 28,3 0,222 ± 8
D8 50,3 0,395

thành phần hóa học (%)

Tiêu chuẩn Mác thép Thành phần hóa học (%)
C Si Mn P S Đương lượng cacbon
TCVN
1657-2:2018
(Việt Nam)
CB 240-T _ _ _ 0.05 max 0.05 max _
CB 300-T _ _ _ 0.05 max 0.05 max _

Đặc tính cơ lý

Tiêu chuẩn Mác thép Cơ tính Khả năng uốn
Giới hạn chảy
(N/mm2)
Giới hạn bền
(N/mm2
Độ giãn dài
(%)
Góc uốn Đường kính gối uốn
TCVN
1657-2:2018
(Việt Nam)
CB 240-T 240 min 380 min 20 180° 2d (d≤40)
CB 300-T 300 min 440 min 16 180° 2d (d≤40)

THép vas – ứng dụng quy trình tổng thể

Quy trình công nghệ thép VAS

catalogue thép vas

File download

Sản phẩm thép vas khác

down-arrow

Thép VAS thanh

thép VAS thanh 16 cây